Stemmingen & Innerlijke houdingen

Als je jezelf bent, wie ben je dan? Er zijn vele innerlijke houdingen, stemmingen en emoties die je bewust of onbewust kunt aannemen en die alles bepalend zijn voor het vormgeven van je leven. Jouw succes, geluksgevoel en zelfs tot in een bepaalde mate jouw gezondheid hangen af van jouw 'staat van zijn'. Wie je bent is een keuze. In deze categorie vind je een verzameling van de vele innerlijke houdingen die er zijn.